SALVADOR DALÍ: RANÉ ROKY | AOS

Dokumentárny film „Salvador Dalí: Rané roky“ predstaví prostredníctvom dosiaľ nevidených záberov kľúčové aspekty mladosti legendárneho španielskeho surrealistického maliara v rokoch 1904 až 1929.

Hráme:

SALVADOR DALÍ: EARLY DIARIES 1904-1929

David Pujol, Špan., 2018, 67 min., 2D, angl.-špan. ver., tit., MP 12, 5.00/6.00 €

Dokumentárny film „Salvador Dalí: Rané roky“ predstaví prostredníctvom dosiaľ nevidených záberov kľúčové aspekty mladosti legendárneho španielskeho surrealistického maliara v rokoch 1904 až 1929. Dostanete ucelený pohľad na jeho osobnostný i umelecký vývoj od detstva, ktoré bolo výrazne poznamenané smrťou jeho brata, cez štúdiá v rodnom Figueres a Madride, až po nadviazanie kontaktu so surrealistickým hnutím. Tvorcovia snímky „Salvador Dalí: Hľadanie nesmrteľnosti“ tak prinášajú ďalší pohľad na tohto fenomenálneho umelca. Dokumentu predchádza sedemminútový animovaný film „Destino“, ktorý začali v roku 1946 tvoriť Salvador Dalí a Walt Disney. Dokončený bol v produkci Walt Disney Pictures až v roku 2003.