MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS POLITIK

Celovečerný dokumentárny film ponúka portrét výraznej osobnosti, hudobníka a politika, ktorý naďalej zostáva výrazným a neprehliadnuteľným občianskym aktivistom.

Hráme:

MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS POLITIK

Olga Sommerová, ČR/SR, 2022, 102 min., 2D, čes. ver., MP 12, 4.50/5.00 €

Celovečerný dokumentárny film ponúka portrét výraznej osobnosti, hudobníka a politika, ktorý naďalej zostáva výrazným a neprehliadnuteľným občianskym aktivistom. Životné etapy Michaela Kocába postupujú od kľúčových momentov detstva, mladosti, dospelosti až k zrelému veku, ktorého perspektívou na seba a svoj doterajší život nahliada. Hlavného hrdinu režisérka Olga Sommerová nachádza v akomsi stave životnej harmónie, a to vo vzťahu k minulosti, prítomnosti a proklamatívne i k budúcnosti, čo pozitívne potvrdzujú členovia jeho rodiny v intímnom rodinnom prostredí. Závažnejšiu vrstvu dokumentu predstavuje rozkrývanie zdanlivo nezmieriteľných osobných polôh rockového hudobníka a umelca, ktorý stále intenzívne tvorí a žije, a politika, ktorý nekompromisne presadzuje slobodu, ľudské práva a demokraciu, ale ktorý sa tak paradoxne stáva súčasťou establishmentu, proti ktorému sa musí vymedzovať každý „poctivý rocker“… Režisérka tieto témy vyvoláva a ponecháva na divákoch, aby si utvorili svoj názor. Výsledkom je portrét umelca a politika, ktorý miesto očakávateľnej „nekompromisnej zúrivosti“ starého rockera ponúka životný optimizmus sprevádzaný sympatickou pokorou k úspechom a sebaironickou reflexiou vlastných chýb a omylov. Rockerstvo sa nepochybne prejavuje v tom, že nejde o bilančné hodnotenie vlastného života, ale úprimnú a poctivú snahu popísať princíp vzdoru proti totalite a lásky a viery k slobode, umeleckej a politickej.