EUROPA CINEMAS

Europa Cinemas je medzinárodná sieť európskych kín s cieľmi:

  • zvýšiť počet európskych filmov v kinách, zvýšiť ich návštevnosť obzvlášť nenárodných európskych filmov
  • motivovať kiná aby rozvíjali európske iniciatívy zamerané na mladé publikum
  • propagovať diverzitu uvádzania európskych filmov v kinách
  • rozvíjať siete kín, ktoré sa budú zúčastňovať na spoločných aktivitách na národnej a európskej úrovni