SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO

Provokatívna spoločenská satira ocenená Zlatým medveďom za najlepší film na MFF Berlín 2021 rozpráva príbeh učiteľky, ktorá je vystavená ostrej konfrontácii s rodičmi po tom, čo na internet unikne jej súkromné video s explicitným sexuálnym obsahom.

Hráme:

23.06.
19:30

BABARDEALA CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC

Radu Jude, Rum./ČR/Chorv., 2021, 106 min., 2D, rum. ver., tit., MN 18, 4.50/5.00 €

Upozornenie: vzhľadom k explicitným sexuálnym scénam je film prístupný len pre publikum nad 18 rokov.

Provokatívna spoločenská satira ocenená Zlatým medveďom za najlepší film na MFF Berlín 2021 rozpráva príbeh učiteľky, ktorá je vystavená ostrej konfrontácii s rodičmi po tom, čo na internet unikne jej súkromné video s explicitným sexuálnym obsahom. Kariéra učiteľky Emi sa ocitne v ohrození, keď sa na internete objaví jej domáce pornografické video, v ktorom sa oddáva sexu so svojím manželom. Nenápadná tridsiatnička je preto postavená pred rodičov svojich žiakov, ktorí majú rozhodnúť o jej zotrvaní v učiteľskom zbore na prestížnej strednej škole. Nekonvenčný a kontroverzný film Radu Judeho prináša tragikomický a dráždivý pohľad na súčasnú pokryteckú spoločnosť, vyžívajúcu sa v predsudkoch a ponižovaní, ktorej sa snaží nastaviť zrkadlo na zamyslenie.