KRAJINA VE STÍNU

Historická dráma Bohdana Slámu „Krajina ve stínu“ je kronikou obyvateľov zabudnutej dedinky v pohraničí vláčenej dejinami tridsiatych, štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia.

Bohdan Sláma, ČR/SR, 2020, 135 min., 2D, čes. ver., MN, 4.50/5.00 €

Historická dráma Bohdana Slámu „Krajina ve stínu“ je kronikou obyvateľov zabudnutej dedinky v pohraničí vláčenej dejinami tridsiatych, štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. Hrdinovia filmu čelia nacizmu i komunizmu, každý z nich sa s ich prísľubmi a hrôzami vyrovnáva inak. V popredí príbehu stojí osud jednej rodiny, na ktorú predvojnová doba, vojna i udalosti po vojne dopadajú vždy plnou silou. Život v malej obci Schwarzwald na česko-rakúskom pomedzí prebiehal vždy v pospolitosti, v ťažkých pohraničných podmienkach bolo podstatné obrábať pole, prežiť zimu a vychovať deti. Potom ale prichádza doba, kedy je nutné si vybrať, kto je Rakúšan, kto Nemec a kto je Čech – a kto z celoživotných susedov je spojenec a kto je vlastne nepriateľ, s ktorým si treba vyrovnať účty. A toto rozhodnutie mnohým z nich osudovo zmení život. Marie je Češka, jej muž Karel je ale pevne spätý s miestnou pôdou a vždy bol Nemec. Majú chalupu, pole, vychovávajú syna a snažia sa žiť podľa toho, čo je správne. Najprv sledujú rastúcu vzájomnú nenávisť ľudí v obci, aby potom zloba dopadla i na nich samotných.