PROGRAM KINA

09.04.

19:00

EXHIBITION ON SCREEN
Phil Grabsky, Brit., 2020, 85 min., 2D, angl. ver., tit., MP 12, 5.00/7.00 €

Príbeh Kristovej smrti a jeho vzkriesenie ovládol západnú kultúru posledných 2000 rokov – je to možno najvýznamnejšia historická udalosť všetkých dôb popísaná evanjeliami a nemenej znázorňovaná najvýznamnejšími umelcami.

Comments are closed.